Katalog promocyjny

Zakres obowiązków
 • planowanie zawartości katalogu
 • organizacja procesu wydawniczego w trzech językach: polskim, angielsim i niemieckim
 • nadzór nad pracą dziennikarzy
 • zlecanie tłumaczeń
 • zlecanie korekty w PL, EN i DE
 • redagowanie tekstów
 • pisanie autorskich artykułów
 • współpraca z działem handlowym i grafikiem
 • przygotowanie makiety wydania
 • organizacja i akceptacja składu
 • zatwierdzenie do druku
 • aktualizacja strony internetowej pisma w trzech językach
Redaktor naczelny
Wydawnictwo Signum
01.2017-01.2019
Września in der Freizeit

Chcesz nawiązać współpracę?