Projekt wydawniczy

Zakres obowiązków
  • planowanie zawartości magazynu
  • zlecanie tekstów i nadzorowanie pracy dziennikarzy
  • redakcja tekstów zewnętrznych
  • pisanie autorskich artykułow
  • współpraca z działem handlowym i grafikiem
  • przygotowanie makiety wydania
  • organizacja i akceptacja składu
  • zatwierdzenie do druku
  • aktualizacja strony internetowej pisma i porofilu na Facebooku
Redaktor prowadzący
Forum Media Polska
11.2019-01.2020
Służby Utrzymania Ruchu

Chcesz nawiązać współpracę?